+90212 320 11 45
Kurucular Arasındaki ilişki ve Anonim Şirketin Kuruluşu

Kurucular Arasındaki ilişki ve Anonim Şirketin Kuruluşu

Kurucular Arasındaki ilişki

Anonim Şirketin Kuruluşu
1. Kurucular
B. Kurucular Arasındaki ilişki
Anonim şirketin kurulma ve tüzel kişilik kazanma anları birbirinden ayrılmıştır. Şirket, kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi kayıtsız ve şartsız taahhüt ettikleri ve imzaları noterce onanmış olan esas sözleşmede anonim şirketi kurma iradelerini açıkladıkları anda kurulur ( TK.335 ). Şirketin tüzel kişilik kazanma anı ise ticaret siciline tescil aşamasıdır ( TK.355/I ). Bu ayrım karşısında, alman hukukunda mevcut ön şirket kurumu Türk hukukunda da kabul edilmiş olmaktadır.

Kanun koyucu ne bu düzenlemede ne diğer hükümlerde ön şirket ifadesine yer vermediği gibi, ön şirketin hukuki konumu ve tabi olduğu hükümlere ilişkin bir düzenleme de getirmemiştir. Hükmün gerekçesinde ise, maddenin ön şirketin varlığına işaret ettiği ifade edilerek, “ Ön-anonim şirket, tüzel kişiliği haiz anonim şirketten farklıdır. Anılan nokta TK.335/I ‘in saklı tutulması ile vurgulanmıştır. Ön-anonim şirket ile anonim şirketin ayrışması, organların oluşumu ve yetkilerini kullanma anlarının belirlenmesi başta olmak üzere birçok diğer hüküm yönünden de önemlidir. Hakim görüş uyarınca, ön-anonim şirket bir adi şirket ve dernek olmayıp, bir elbirliği mülkiyeti ( şirketi ) oluşturur. Ön şirketin ortakları tacir sıfatını taşımazlar kanunda belirtilmiştir.
Şirketin tescili ile ön şirket tesfiyesiz sona erer ve biter. Tek kişi anonim şirketinde ise ön-şirket tek kurucunun özel malmvarlığı niteliğini taşır. Türk hukukunda ön-anonim şirketin niteliği ile hukuki durumu öğretide ve mahkeme kararlarında açıklığa kavuşacaktır. “ denilmiştir.
Bununla birlikte, bu yapının hukuki niteliği, uygulanacak hükümler ve gerekliliği hususları doktrinde tartışmalıdır. Oysa eTK döneminde, szleşmenin imzalanamasından sonra, ancak tüzel kişilik kazanmasından önceki zaman diliminde kurucular arasındaki ilişkinin adi şirket ilişkisi olduğu kabul edilmekte ve adi şirkete ilişkin hükümler uygulanmaktaydı. Kurucuların üçüncü kişiye karşı bu dönemdeki soumlulukları da bu çerçevede değerlendirilmekteydi. Anılan nokta TK.335/I ‘in saklı tutulması ile vurgulanmıştır netleşmiştir.

Kurucular Arasındaki ilişki

Kaynak : Şirket Hukuku ( S. 357Kurucular Arasındaki ilişki – 358 )

Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/2

Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/2

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply