Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45
Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları

Anonim Şirketin Kuruluşu
2. Kuruluş Aşamaları
Bir anonim şirketin kuruluşu sırasında yerine getirilmesi gereken işlemlerin tarih bakımından sıralaması şu şekildedir :

– Ayni sermayeye ve devralınacak işletme ve ayınlara değer biçilmesi,
– Esas sözleşmenin hazırlanması ve kurucularca imzalanması,
– İmzaların noter tarafından onaylanması,
– Kurucular beyanının imzalanması,
– İzin alınması gereken şirketler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ‘ndan izin alınması,
– Sermayenin asgari olarak ödenmesi gereken tutarlarının ve çıkarılma primlerinin ödenmesi,
– Ticaret siciline tescil ve ilan.

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları

Kaynak : Şirket Hukuku ( S. 358 – 359 )

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları

Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucular Arasındaki ilişki

Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucular Arasındaki ilişki

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply