+90 212 320 11 45        
Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – Emredici Hükümler ilkesi / 3-1

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – Emredici Hükümler ilkesi / 3-1

see Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler
F. Emredici Hükümler ilkesi – 3/1

http://nepa.nl/storage-and-distribution/ferro-alloys-and-metals/?l=de Ticaret Kanunu, anonim ve limited şirketlere ilişkin hükümlerden ancak kanunda açıkça izin verilen hallerde sapılabileceğini, diğer Kanunlarda öngörülmesine izin verilen hallerde sapılabileceğini, diğer Kanunlarda öngörülmesine izin verilen tamamlayıcı esas sözleşme hükümlerinin de sadece ilgili kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğuracağını hükme bağlamıştır ( TK.340,579 ).

TK.340 hükmü, henüz uygulanmaya başlamadan önce doktrinde önemli tartışmalara sebep olmuş ve bir çok eleştiri almıştır. Bu bağlamda, hükmün, esas sözleşmenin düzenlenmesinde pay sahiplerinin iradelerine pek az yer bıraktığı, bütün esas sözleşmelerin bir örnek hale gelmesine sebep olacağı; emredici olmayan hükümlerin belirlenmesi tartışmasını yaratacağı; ticaret sicili müdürüne geniş takdir yetkisi verilmiş olduğu, sınırlamanın anonim şirkete çelik korse giydirmek olduğu, anonim şirketler hukukunun gelişmesini önemli ölçüde engelleyeceği, pay sahipleri sözleşmesi yapılması eğilimini arttıracağı, eski Ticaret Kanunu‘nun yürürlükte olduğu dönemde kurulan anonim şirket esas sözleşmeleri ile bu sözleşme hükümleri çerçevesinde kurulan ortaklar arası çıkar dengeleri bakımından olağanüstü bir tehlike oluşturduğu belirtilmiştir. Bu ilkenin halka açık anonim şirketler için savunulabileceği, belirtilmiştir.

Bu ilkenin halka açık anonim şirketler için savunulabileceği, kapalı tip anonim şirketler için gerekli olmadığı ileri sürülmüştür. Sermaye şirketlerinin gelişimini engelleyeceği, hangi hükümlerin emredici olduğunu belirlemenin kolay olmadığı, kanunda buna acıkça izin verilmişse ifadesinin anlamının da ayrıca tartışma doğuracağı eleştirisi yapılmıştır.

Kaynak : Şirket Hukuku ( S. 350 )

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler - Emredici Hükümler ilkesi

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Kamuyu Aydınlatma ilkesi – 2/2

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Kamuyu Aydınlatma ilkesi – 2/2

Leave a Reply