Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Kamuyu Aydınlatma ilkesi – 2/1

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Kamuyu Aydınlatma ilkesi – 2/1

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler
enter site D. Kamuyu Aydınlatma ilkesi
Ticaret Kanunu, kamuyu aydınlatma ilkesine kapsamlı şekilde yer vermiştir. Gerek pay sahiplerini gerek kamuyu korumanın en iyi yolunun bu kişileri şirket faaliyetleri ile ilgili olarak gerçek, açık ve yeterli bilgi sahibi yapmak olduğu belirtilerek, anonim şirketlerin ticari sırlar hariç camdan bir evde oturması gerektiği görüşü ileri sürülmekteydi. TK ‘da halka kapalı anonim şirketler bakımından da bu ilke çerçevesinde daha geniş düzenlemeler getirildiği görülmektedir.

Bu ilkenin bir görünümü, son hükümler arasında yer alan Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri başlıklı TK.1524 hükmüdür. Bu düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu‘nca belirlenecek denetime tabi sermaye şirketleri ( TK.397/IV ) kuruluşlarının http://ninacrews.com/admin.php ticaret siciline tescilinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve sitede şirketçe kanunen yapılması gereken ilanları yayımlamak zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanması zorunlu olan hususlar kanunun değişik hükümlerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin TK,460/II, esas sermayenin arttırılabilmesi için yönetim kurulunun esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hükümlerinin, sermayenin artırılmasına ilişkin kararının, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaların, prime dair kayıtların ve uygulanması hakkındaki kuralların internet sitesinde yayımlanacağını hükme bağlamıştır.

Kaynak : Şirket Hukuku ( S. 348 )

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Kamuyu Aydınlatma İlkesi

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Devletin İlgilenmesi İlkesi

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Devletin İlgilenmesi İlkesi

Leave a Reply