+90212 320 11 45

Mirasın Reddi – Reddi Miras

Mirasın Reddi (Reddi Miras) ve Çeşitleri Mirasbırakan henüz hayatta iken, mirasın reddi mümkün değildir. Böyle bir halde, ancak mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir veya 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 678. maddesindeki şartlar varsa miras hakkı devredilebilir. Mirasın reddi yani reddi miras, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605-618. maddelerinde oldukça ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 605. maddede, iki...
Read More