+90212 306 32 30  

Borç Tahsili, İcra ve Haciz İşlemleri

Borç Tahsili, İcra ve Haciz İşlemleri

Genellikle yurtdışında bulunan şirketlerin Türkiye’de bulunan şirketler veya şahıslardan alacaklarının icra yoluna gidilmeden veyahut da icra ve akabinde haciz prosedürü yoluyla tahsilatları tarafımızca sağlanmaktadır. Türkiye’de bulunan alacaklıların da dünya çapındaki alacaklarının takibi de diğer ülkelerde irtibatlı olduğumuz hukuk büroları aracılığıyla yapılmaktadır.