+90212 320 11 45
Sermaye Unsuru & Amaç Konu ve Ticaret Unvanı

Sermaye Unsuru & Amaç Konu ve Ticaret Unvanı

Sermaye Unsuru

Şahıs şirketlerinin aksine, bir sermaye şirketi olan anonim şirketlerde iki temel özellik karşımıza çıkmaktadır :
* Sermayenin belirli olması ve
* Paylara bölünmesi
İşlemi gerçekleştirilirse, şirket tüzel kişilik kazanabilir. Sürenin amacı, kuruculardan birinin ya da bir kaçının kuruluş işlemlerini sürüncemede bırakması halinde, diğer kuruculara ödedikleri sermaye tutarını geri alarak şirket kurmaktan vazgeçme imkanı tanımaktadır. Dolayısıyla, kurucular, kuruluşu sırasında aralarında mevcut olduğu kabul edilen ortaklık ilişkisini de sona erdirmiş olurlar. Banka, şirket adına açılan hesaba ödenen tutarları, ödeyen kişilere iade ederken, bu konuyu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulmasını istemekle yükümlüdür ( TK.345/II ) .

Amaç ve Konu

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir ( TK.331 ). Kolektif ve komandit şirketlerin aksine, anonim şirketlere ticari işletme işletme zorunluluğu getirilmemiştir. Anonim şirketler bakımından sınır, konu ve amacın ekonomik olmasıdır. Ekonomik amaç gütmeyen, hayır amaçlı anonim şirket kurulması mümkün değildir. Buna karşın, ticari işletme işletmeden, bir apartmanın idaresi için veya üretilen şeyin ortaklarca tüketilmesi amacıyla anonim şirket kurulabilecek olup, holdinglerin ve menkul kıymetler yatırım ortaklarının ticari işletme işletmemelerine rağmen sahip oldukları amaç da ekonomiktir.

Sermaye Unsuru

Anonim şirketin işletme konusu, esaslı noktaları itibariyle esas sözleşmede yazılmalıdır ( TK.339 ). Ancak, esas sözleşmenin bu hükmünün, sicile tescilin olumlu etkisinden yararlanmasına müsaade edilmemiştir ( TK.354/I ). Bu durum, işletme konusunun şirketi temsile yetkili kişilerin yetkililerinin kapsamını belirleyen bir sınır olarak kalmasına karşın, yetki sınırını aşan işlemlerden şirketin sorumlu olmayacağı kuralının terk edilmesinden kaynaklanmaktadır ( TK.371/I,II ) .

Ticaret Unvanı

Anonim şirketlerin ticaret şirketi, dolayısıyla da tacir olmaları sebebiyle, ticaret unvanı kullanmaları zorunludur. Şirketi temsil ile görevli olanlar, şirket unvanını kullanarak şirket adına ve hesabına işleml yaparlar ( TK.372 )
Anonim şirketlerin ticaret unvanlarında işletme konusunun gösterilmesi ve şirketin türüne ilişkin ifadenin yer alması zorunludur. Bir gerçek kişinin adı ve soyadının unvanda yer alması durumunda ise şirket türüne gösteren ifadede kısaltma yapılmaz ( TK.43 ).

Kaynak : Ticaret Kanunu ( S. 335,336 – 337 )

Sermaye Unsuru & Amaç Konu ve Ticaret Unvanı

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri – 4/4

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri – 4/4

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply