Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45
Türk Vatandaşlığının Gayrimenkulle Kazanılması

Türk Vatandaşlığının Gayrimenkulle Kazanılması

Türk Vatandaşlığının Gayrimenkulle Kazanılması

19 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan yeni bir yönetmelik ile Türk vatandaşlığının gayrimenkulle kazanılması için daha önce $1.000.000 Amerikan doları değerinde olan gayrimenkul alma şartı $250.000 dolara indirildi.

İşbu yönetmelik ve daha önceki yönetmelikler ile Vatandaşlık Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanımı olan Türk Vatandaşlığının Gayrimenkulle Kazanılması ile ilgili prosedürün detayları düzenlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şartları düzenlenen yabancılar, $250.000 dolar değerindeki gayrimenkulü aldıktan sonra tapularına, vatandaşlık başvurusu nedeniyle 3 yıl satılamaz şartı koydurmak zorunda olup 3 yıl boyunca bu taşınmazı satamazlar. Satarlar veya elden çıkarırlar ise vatandaşlık başvurusu veya olan vatandaşlıkları Türk vatandaşlığının gayrimenkulle kazanılması babında iptal edilir.

Yabancılar bir veya birden fazla gayrimenkul alarak toplam $250.000 dolar değeri bulabilirler. Ayrı ayrı tapuları olması halinde, aynı kişiye kayıtlı olmalı ve 3 yıl satılamaz şerhi işlenmiş olmalıdır.

Bu değerin belirlenmesi için ise Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yetkilendirilmiş, lisanslı bir uzman(eksper) tarafından rapor düzenlenmelidir. Firmamızca ve beraber çalıştığımız gayrimenkul firmalarınca bilinen eksperler bulunmakta ve Türk vatandaşlığının gayrimenkulle kazanılması prosedürüne uygun olarak rapor düzenlenmesi için başvurulmaktadır.

Firmamız bu detaylı, karmaşık ve zaman alan bu prosedür olan Türk vatandaşlığının gayrimenkulle kazanılması alanında uzmanlaşmış olup, gerekli olan tüm aşamaları,tüm detaylarıyla en kısa sürede sorunsuz bir şekilde tamamlamakta ve başvuranların, yapılan İçişleri Bakanlığı araştırması neticesinde vatandaşlığı almalarına engel bir durum(terör örgütü üyeliği vs.) yoksa vatandaşlıkları onaylanmaktadır. Günümüzde zaman alan prosedür bu olmakta ise de doğru adımlarla zaman kısaltılabilmektedir. 

Firmamızca gayrimenkul şirketleri ile çalışılmakta olup, alınacak taşınmaz ve yatırım konusunda da alternatifler sunularak tavsiye verilmektedir.

Yapılması gereken işlemler ise özet olarak şu şekildedir:

  1. Öncelikle değerinin $250.000 dolar olduğu eksperce belirlenmiş gayrimenkul veya gayrimenkuller satın alınacak
  2. Satın alma işlemi sırasında Tapu Müdürlüğünde bu durum belirtilerek tapuya 3 yıl satılamaz şerhi düşülecek
  3. Alınan gayrimenkulün sınırları içerisindeki şehrin Göç İdaresi’nden tapuyu alan kişi için yatırımcı ikamet iznine başvurulup randevu günü alınıp (Firmamızca randevu günü beklenmeden aynı gün başvuru yapılarak, aynı gün de ikamet izni alınmaktadır) İl Göç İdaresi’ne müracaat edilmesi. Müracaatın kabul edilebilmesi için en önemli evrak Ankara’dan Tapu Müdürlüğü yazısına istinaden gelecek olan uygunluk cevabıdır. İkamet izni kartı ise 1-2 hafta içerisinde Ankara’da bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden basılarak gönderilmektedir. Fakat başvurabilmek için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün bu gayrimenkulün vatandaşlık kazanmaya uygun olunduğu yazısının alınması gerekir. Çoğu gerekli belgeler tarafımıza düzenlenecek olan özel vekaletname ile hazırlanacak olup,kişinin kendi ülkesinden evlilik veya boşanma belgesi veya bekar ise medeni hal belgesi, çocukların doğum belgeleri, adli sicil kaydı(zorunlu değil fakat emniyet araştırması için tavsiye ediyoruz) belgelerini getirmesi yeterli olacaktır. İşbu belgelerin apostille onaylı veya kendi ülke makamlarından(genellikle ilgili bakanlıklar) onaylı olması gereklidir. 1 yıllık ikamet izni genellikle 80 ABD doları + 72 TL ikamet izni kart bedeli  +1 yıllık özel sağlık sigortası(uluslararası sigortalar belirli şartlarda geçerlidir),Türk firmalarında yaşa bağlı olarak 310 – 740 TL arasında değişmektedir. Bazı ülkeler için 400 TL tek giriş vize ücreti kesilmektedir. Türk noterinde düzenlenen bir vekaletname de sözlü tercüman ve yazılı tercüme ücretiyle beraber ortalama 1250 TL tutmaktadır. Önemle belirtiriz ki ikamet izni yatırımcı ikamet izni olarak başvurulacak olup, sadece gayrimenkulü satın alan kişi için gerekmektedir, diğer aile bireyleri için gerekmemektedir!
  4. İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü’ne veya isteğe göre doğrudan Ankara’da bulunan Genel Müdürlüğe Türk vatandaşlığı başvurusu yapılması.  Bu işlem, ikamet izni belgesi alır almaz yapılmaktadır ve tarafımıza düzenlenen özel vekaletname ile gerekli tüm belgeler hazırlanarak başvurular yapılmakta, işlemler takip edilmekte ve sorunlar çözülerek dosya hızlandırılmaktadır. İl Nüfus Müdürlüğü’ne yapılan vatandaşlık başvurularında kişi başı 15 TL dosya ücreti ödenmektedir.
  5. Yukarıda belirtilen adımlar birkaç gün sürmektedir. Bu işlemlerden sonra İl Nüfus Müdürlüğü,kişi hakkında emniyet genel güvenlik araştırması(terör örgütü geçmişi vs.) yapılması için ilgili birimlere sistem üzerinden talimat yazar. Uzun süredir devam edip de halen karara bağlanmamış olan vatandaşlık başvurularının çoğu sebebi budur.Firmamızca gerekli adımlar atılıp, bu işlem elden takip edilerek hızlandırılmaktadır. Araştırma sonucunda bir engel bulunmadığı takdirde hazırladığımız vatandaşlık dosyası Ankara’da bulunan Genel Müdürlüğe gönderilmektedir. Genel müdürlükçe vatandaşlık verilmesi 1-3 ay arası sürmektedir.
  6. Son olarak, yukarıda belirttiğimiz gibi işlemlerin daha da hızlı sonuçlanması için doğrudan Ankara’da bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilebilir. Fakat bu işlem ek masraf ve ücrete tabidir.

Leave a Reply