+90212 320 11 45

Uzmanlık ve Çalışma Alanlarımız

Aile Hukuku, Boşanma Davaları

Yine sıklıkla karşılaştığımız durumlardan olan, çiftlerin anlaşamaması ve sorunlar yaşaması durumunda yasal olarak evlilik birliğini sona erdirmek istemeleri halinde anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarının açılarak...
Read More

Borç Tahsili, İcra ve Haciz İşlemleri

Genellikle yurtdışında bulunan şirketlerin Türkiye’de bulunan şirketler veya şahıslardan alacaklarının icra yoluna gidilmeden veyahut da icra ve akabinde haciz prosedürü yoluyla tahsilatları tarafımızca sağlanmaktadır. Türkiye’de...
Read More

Ceza Davaları

Yine ağırlıklı olarak başvurulan konular olan yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlamalarına uğrayan şahısların davalarına bakmaktayız.

Oturma, Çalışma İzni ve Vatandaşlık işlemleri

Ülkemizde bulunmak isteyen yabancıların oturma ve çalışma izinleri, vatandaşlık başvuruları da yine tarafımızca gerçekleştirilmekte, Göç İdareleri ve İl Nüfus Müdürlükleri nezdinde destek verilmektedir.

Şirket İş ve İşlemleri

Kuruluş, tescil, ana sözleşme değişikliği, şube açılış, kapanışı gibi hizmetler. Bu konuda daha önce Belarus Devlet Petrol Şirketi olan BNH Petrokim LTD. şirketinin Ticaret Sicili...
Read More

Sınırdışı (deport) Kararları ve Giriş Yasakları

Ülkemizde bulunan yabancıların bugünlerde  en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan; 11.04.2013 tarihinde 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma...
Read More

Tazminat Davaları

Kişilerin vücut bütünlüğüne veya malvarlıklarına verilen maddi veya manevi zararların tazmini için açılan tazminat davaları da tarafımızca takip edilmektedir. Ayrıca haksız yere verilen tutuklama veya...
Read More

Ticari Davalar

Ticari şirketlerin ve tacirlerin taraf olduğu, ticari ihtilaflarla ilgili Ticaret Mahkemeleri’nde görülen, genellikle ürün teslimlerinde yaşanan sorunlar, iadeler, alacaklar ve çeşitli davalar.