Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45

Başlıca Çalıştıklarımız


Rusya Federasyonu

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı


Özbekistan

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu


Kırgızistan

Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu


Azerbaycan

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu


Ukrayna

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu


Brezilya

Brezilya İstanbul Başkonsolosluğu


Polonya

Vesta Lojistik Ltd. Şti.


Almanya

BARiT Kunstharz Belagstechmik GmbH

TBB 2017 Asgari Ücret Tarifesi

BÖLÜM BİR

  BİRİNCİ KISIM  
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)275,00 TL
Takip eden her saat için160,00 TL
2Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)550,00 TL
Takip eden her saat için270,00 TL
3Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)550,00 TL
Takip eden her saat için260,00 TL
4Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde400,00 TL
5Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 530,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 1.590,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 800,00 TL
Daha fazla oku

Sorularınız İçin

[recaptcha]