Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45
Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler ve Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucu Kavramı – 2/1

Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler ve Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucu Kavramı – 2/1

Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler

Anonim Şirketin Kuruluşu

1. Kurucular
A. Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/1

Kurucu, kuruluş sırasında sermaye taahhüt ederek şirket esas sözleşmesini imzalayan kişidir ( TK.337/I ). Doğrudan temsil yetkisi kullanılarak üçüncü kişi adına ve hesabına hareket edilen müvekkildir. Özel kanunlara tabi olanlar dışında kalan anonim şirketlerin kurulabilmesi için, en az bir gerçek ya da tüzel kişi kurucunun bulunması gereklidir ( TK.330, 338/I ) .

Kanun koyucu kurucuyu bu şekilde tanımlamakla birlikte, sadece kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu olarak kabul edilecek bir kişi de düzenlenmiştir. Kurucu olarak kabul edilen kişi, bu sıfatı kazanmasına sebep olan işlemleri kendi adına fakat üçüncü kişi hesabına yapıyorsa, hesabına hareket edilen üçüncü kişi de sorumluuğun gündeme geldiği noktada kurucu olarak kabul edilir ( TK.337/II ). Bu durum, sermaye taahhüt ederek sözleşmeyi imzalayan kişinin kurucu sıfatını düşürmeyecek, özellikle de bu sebeple doğan sorumluluktan kurtulmasına yol açmayacaktır.

Kanun koyucu sorumluluğa verdiği öenm bakımından bir de varsayıma yer vermiştir. Kendi adına üçüncü kişinin hesabına hareket eden kurucunun bildiği veya bilmesi gereken hususları hesabına hareket eden kişinin de bildiği kabul edilir. Bu varsayımın aksi iddia ve ispat edilemez ( TK.337/II ).

Anonim şirketlerde kurucu ya da pay sahibi olabilmek bakımından gerçek kişi ve tüzel kişiler arasında bir ayrım getirilmediği gibi, fiil ehliyetine sahip olmak ( MK.9 vd. ) dışında başkaca bir nitelik de aranmamıştır. Fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerden küçükler velileri aracılığı ile anonim şirkette kurucu ya da ortak olabilirler. Vesayet altındakiler ise, koymayı taahhüt ettiği ermayenin niteliğine göre vesayet makamı ve denetim makamının izni ile ya da bu izne ihtiyaç olmaksızın vasi tarafından yapılacak işlemler neticesinde anonim şirkette kurucu ya da ortak olabilirler ( MK.463/III ).

Kullanılarak üçüncü kişi adına ve hesabına hareket edilen müvekkildir. Özel kanunlara tabi olanlar dışında kalan anonim şirketlerin kurulabilmesi için, en az bir gerçek ya da tüzel kişi kurucu.

Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler

Kaynak : Şirket Hukuku ( S. 355 – 356 )

Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanması Yasağı

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanması Yasağı

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply