loader image

Yazı etiketi: şahıs şirket kurulumu

yazar kategori Yazılar

Kamuyu Aydınlatma ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/1

Kamuyu Aydınlatma ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler D. Kamuyu Aydınlatma ilkesi TK.460/II hükmü kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olup, yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin olup, yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararında artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak yeni payların itibari değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini belirteceği […]

yazar kategori Yazılar

Devletin ilgilenmesi ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler

Devletin ilgilenmesi ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler Devletin İlgilenmesi İlkesi   Anonim şirketlerin ekonomik hayatta oynadıkları rol ve etkilerinin büyüklüğü sebebiyle, kuruluş ve işleyiş bakımından en serbest sistemi kabul etmiş ülkelerde dahi, devlet bu şirketlerin faaliyetlerini izlemekte ve denetlemektedir. Türk hukukunda da bu ilkenin yansımaları Eski Ticaret Kanunu‘nda da mevcut olduğu gibi Yeni Ticaret […]

yazar kategori Yazılar

Sermayenin Korunma ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/2

Sermayenin Korunma ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler C. Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler ve Sermayenin Korunma İlkesi – Şirketin kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul etme yasağı ( TK.379 vd. ), – Sermayenin arttırılması ve azaltılmasına ilişkin hükümler ( TK.456 vd ) , – Sermayenin geri istenemeyeceği ( TK.480//III ) ve sermaye için […]

yazar kategori Yazılar

Sermayenin Korunması ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/1

Sermayenin Korunması ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler C. Sermayenin Korunması İlkesi Anonim şirketin sermaye şirketi olması, alacaklılara karşı yalnız şirket tüzel kişiliğinin mal varlığı ile sorumlu olması sebebiyle, şirket mal varlığının korunması amacıyla değişik düzenlemelerde bir takım tedbirlere yer verilmiştir. Ancak ilkenin amacı ve gayesi sadece şirket alacaklılarını koruma değil, şirketin kendisini, pay sahiplerini […]

yazar kategori Yazılar

Eşit işlem ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan ilkeler

Eşit işlem ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan ilkeler Eşit İşlem İlkesi Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulurlar ( TK.357 ). Bu ilke anonim şirkete hakim iki temel ilkeden birisidir. eTK ‘nın yürürlükte olduğu dönemde de bu ilkenin varlığı tartışmasız kabul edilmekle birlikte, TK bu ilkeyi özel olarak hükme bağlayarak bir yenilik getirmiştir. Bu […]

yazar kategori Yazılar

Çoğunluk ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan ilkeler

Çoğunluk ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan ilkeler Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler Çoğunluk İlkesi Anonim şirketlerin faaliyetlerinde hakim olan ilkelerden en çok göze çarpanı çoğunluk ilkesidir. Bu ilke, şirket genel kurulu ve yönetim kurulunun işleyişinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etki genel kurulun çalışmasında daha yoğun hissedilir. TK ‘da yöneti kurulunun üye sayısı eTK ‘dan […]

yazar kategori Yazılar

Şirketin Fonksiyonları Anonim ve Türleri – 2/2

Anonim Şirketin Fonksiyonları ve Türleri Anonim şirketlerin bir diğer önemli fonksiyonu da, diğer bir şirkete iştirak ederek oluşturulan yapılanmalara izin vermesidir. Bir şirketin başka bir şirketin hisse senetlerine sahip olması, yavru şirket ve hakim şirket yapılanmaları, ticaret hayatının önemli ihtiyaçları olarak karşımıza çıkmakta, anonim şirket bu iştiraklere uygun yapısı sebebiyle de tercih edilen şirket türleri […]

yazar kategori Yazılar

Anonim Şirketin Fonksiyonları ve Türleri – 2/1

Anonim Şirketin Fonksiyonları ve Türleri Anonim şirketler tarihi süreç içinde ekonomik hayatta her zaman önemli rol oynamışlardır. Şirketlerin gelişim süreci dikkate alındığında, bu durumda daha net bir şekilde ortaya çıkar. 1407 yılında Cenova‘da kurulmuş olan San Giorgo ortaklığının ilk anonim şirket olduğu kabul edilmektedir. Ancak bugünkü anlamda anonim şirketler 16. Yüzyılın sonundan itibaren kurulmaya başlanmıştır. […]

yazar kategori Yazılar

Tüzel Kişilik ve Sınırlı Sorumluluk

Tüzel Kişilik Tüm ticaret şirketleri gibi, anonim şirketlerde de tüzel kişilik zorunlu bir unsurdur. eski Ticaret Kanunu madde 137’den farklı olarak yeni Ticaret Kanunu madde 125, şirketin işletme konusu içinde kalmak kaydı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebileceği ifadesine yer vermemiştir. Aksine şirketin, Medeni Kanun madde 48 çerçevesinde bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebileceğini […]

    ADRES

    Merkez, Abide-i Hürriyet Cd No: 193 D:K: 6 ve 7 D:12, 34381 Şişli/İstanbul

    E-POSTA

    [email protected]

    *Danışmanlık ücrete tabidir.