Yazı etiketi: Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri

yazar kategori Yazılar

Sermaye Unsuru & Amaç Konu ve Ticaret Unvanı

Sermaye Unsuru Şahıs şirketlerinin aksine, bir sermaye şirketi olan anonim şirketlerde iki temel özellik karşımıza çıkmaktadır : * Sermayenin belirli olması ve * Paylara bölünmesi İşlemi gerçekleştirilirse, şirket tüzel kişilik kazanabilir. Sürenin amacı, kuruculardan birinin ya da bir kaçının kuruluş işlemlerini sürüncemede bırakması halinde, diğer kuruculara ödedikleri sermaye tutarını geri alarak şirket kurmaktan vazgeçme imkanı […]

yazar kategori Yazılar

Borcunu Ödeme Zamanı Sermaye ve Yeri – 4/4

Borcunu Ödeme Zamanı Sermaye ve Yeri – 4/4 Pay sahiplerinin sayısının bire düşmesine sebep olan payın devri TK.489 hükümleri arasında düzenlenmiştir. Dolayısıyla, yönetim kuruluna bildirim yapacak kişinin kimliğini belirlerken, bu hükümlerin dikkate alınması gereklidir. Buna göre ; Hamiline yazılı pay senetlerinin devri herhangi bir şekilde şartına bağlı olmayıp, zilyetliğin devri ile hem şirket hem üçüncü […]

yazar kategori Yazılar

Zamanı ve Yeri Sermaye Borcunu Ödeme – 4/3

Zamanı ve Yeri Sermaye Borcunu Ödeme Nakdi sermaye borcunun yatırıldığı bankanın asli görevi, söz konusu tutarları şirket tüzel kişilik kazanıncaya kadar muhafaza ve tüzel kişiliğin iktisabından sonra şirketin kullanımına sunmaktadır. Banka ödeme yapmak için, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildirin bir sicil müdürlüğü yazısının ( TK.345/1 ) ve ödeme talep edenlerin şirket yetkilisi olduklarını gösteren bir […]

yazar kategori Yazılar

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket Kuruluşunda – 4/2

Sermaye Borcunu Ödeme Şirket Kuruluşunda Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri – 5/2 * Taşınırlara ilişkin sermaye taahhütleri, esas sözleşmede yer almalarının yanı sıra, şirketin tescilinden önce güvenilir bir kişiye tevdi edilmelidir. Anonim şirket tescil ve ilan edildiği andan itibaren bunlar üzerinde mülkiyet hakkını kazanır ve mülk sıfatıyla doğrudan doğruya tasarruf edebilir ( TK.128/IV ) […]

yazar kategori Yazılar

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket Kuruluşunda – 4/1

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket kuruluşunda nakdi sermaye taahhüdü durumunda ( Ticaret Kanunu madde 344,36 ): * Payın itibari değerine kadar olan kısmının en az %25 ‘i tescilden önce, * İtibari değerin geri kalan kısmı şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde, * İtibari değeri aşan kısmın ( çıkarılma primlerinin ) tamamının şirketin tescilden […]

    ADRES

    Gayrettepe, Modül Apt, Cemil Aslan Güder Sk. No:26 D:2, 34349 Beşiktaş/İstanbul/Turkey

    E-POSTA

    [email protected]

    *Danışmanlık ücrete tabidir.