loader image

Yazı etiketi: ticaret kanunu

yazar kategori Yazılar

Borcunu Ödeme Zamanı Sermaye ve Yeri – 4/4

Borcunu Ödeme Zamanı Sermaye ve Yeri – 4/4 Pay sahiplerinin sayısının bire düşmesine sebep olan payın devri TK.489 hükümleri arasında düzenlenmiştir. Dolayısıyla, yönetim kuruluna bildirim yapacak kişinin kimliğini belirlerken, bu hükümlerin dikkate alınması gereklidir. Buna göre ; Hamiline yazılı pay senetlerinin devri herhangi bir şekilde şartına bağlı olmayıp, zilyetliğin devri ile hem şirket hem üçüncü […]

yazar kategori Yazılar

Zamanı ve Yeri Sermaye Borcunu Ödeme – 4/3

Zamanı ve Yeri Sermaye Borcunu Ödeme Nakdi sermaye borcunun yatırıldığı bankanın asli görevi, söz konusu tutarları şirket tüzel kişilik kazanıncaya kadar muhafaza ve tüzel kişiliğin iktisabından sonra şirketin kullanımına sunmaktadır. Banka ödeme yapmak için, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildirin bir sicil müdürlüğü yazısının ( TK.345/1 ) ve ödeme talep edenlerin şirket yetkilisi olduklarını gösteren bir […]

yazar kategori Yazılar

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket Kuruluşunda – 4/2

Sermaye Borcunu Ödeme Şirket Kuruluşunda Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri – 5/2 * Taşınırlara ilişkin sermaye taahhütleri, esas sözleşmede yer almalarının yanı sıra, şirketin tescilinden önce güvenilir bir kişiye tevdi edilmelidir. Anonim şirket tescil ve ilan edildiği andan itibaren bunlar üzerinde mülkiyet hakkını kazanır ve mülk sıfatıyla doğrudan doğruya tasarruf edebilir ( TK.128/IV ) […]

yazar kategori Yazılar

Sermaye Olarak Getirilebilecek Malvarlığı Unsurları

Sermaye Olarak Getirilebilecek Malvarlığı Unsurları Sermaye Olarak Getirilebilecek Malvarlığı Unsurları Sermaye olarak getirilebilecek değerler bakımından Ticaret Kanunu Madde 342, anonim şirketler için özel hüküm niteliğindedir. Ancak bu hükmün izin verdiği ölçüde ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler arasında yer alan TK.127’nin de dikkate alınması gerekmektedir. TK.127/1 ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabilecek değerlerin neler olduğunu örnek kabilinden […]

yazar kategori Yazılar

Anonim Şirket Tanımı ve Unsurları

Anonim Şirket Tanımı ve Unsurları Tanım Anonim şirket , sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız şirket tüzel kişiliğinin kendi malvarlığıyla sorumlu olduğu, pay sahiplerinin sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarından ve ancak şirkete karşı sorumlu oldukları şirket tipidir ( TK.329). Kanunda Yer Alan Tanımı Kanunda yer alan bu tanım, doktrinde yeterli görülmemiş ve […]

    ADRES

    Adres: Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder Sk. Modül Apt. No:26 D:2, Beşiktaş/İstanbul

    E-POSTA

    bilgi@serkahukuk.com

    *Danışmanlık ücrete tabidir.