loader image

Ceza Davaları Avukatlığı ve Danışmanlığı

Ceza Davaları Avukatlığı ve Danışmanlığı

Ceza davaları en ağır yaptırımların uygulandığı ve hapis oranının en fazla olduğu alanları kapsamaktadır. Savcılık, suç unsuru teşkil eden fiilleri işlediği iddiasıyla bireylerin hakkında soruşturma yürütür ve ceza davası açılır. İstanbul en iyi hukuk büroları ceza davalarında sanık veya mağdur için savunma yapar. Ceza davaları soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki aşamada yürütülür. Soruşturma aşamasında, savcılık suç iddiasıyla kişi hakkında delil toplar. Delil toplama süreci sona erdiğinde bir iddianame hazırlanır ve mahkemeye sunulur. Mahkeme, iddianameyi 15 gün içinde kabul ederse yargılama süreci başlayacaktır. Bu aşama ise kovuşturma olarak adlandırılır.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Bir kimse size veya bir başkasına hukuka ya da insan haklarına aykırı bir eylemde bulunduysa İstanbul uluslararası hukuk avukatı ile mutlaka iletişime geçmeniz gerekmektedir. Dava sürecinin en iyi şekilde yönetilmesi için avukatlar gerekli dosya takibini yürüterek sizi her aşamada bilgilendirecektir. Ceza davaları bir vatandaş tarafından açılamaz. Savcılık mağdur veya müştekiden gelen şikâyet sonrasında soruşturma yapar ve gerekli delilleri toplar. Bu deliller sanığın aleyhine veya lehine olabilir. Savcılık gerekli delilleri topladığında dava açabildiği gibi delillerin durumuna göre dava açma hakkından da vazgeçer. İddianame mahkemeye sunulduğunda kovuşturma süreci başlar. Dava sonrasında kişiler ağır yaptırım cezalarına maruz kalabilir veya hapis cezası alabilir. Dolayısıyla iyi ceza avukatı ile anlaşma sağlamak sanık olanlar için de müşteki olanlar için de son derece önemlidir.

Savcılığın ceza davası açmak için bir şikâyet veya mağduriyete ihtiyacı yoktur. Türk Ceza Kanunu’na göre takibi, şikâyete bağlı olmayan suçlar da vardır. Savcılık bu suçlar işlendiğini zaman ilgili kişi veya kişiler hakkında ceza davası açabilir. Aynı zamanda takibi şikâyete bağlı olmayan ceza davaları bir kamu davası niteliği de taşır.

İddianame düzenlenmesi, kişi hakkında yeterli şüphenin oluştuğuna işaret eder. Ancak mahkeme on beş gün içinde dosyayı savcılığa iade edebilir veya kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararını verebilir.

Ceza Davaları Hangi Mahkemelerde Görülür?

TCK’da ceza davalarının hangi mahkemelerde yapılacağı kesin ve net ifadelerle belirtilmiştir. İstanbul hukuk firması veya ofislerinden biriyle anlaştığınızda dava gelişmelerini birinci kaynaktan öğrenebilirsiniz. Ceza davaları aşağıdaki sebeplerle farklı mahkemelerde görülebilir:

 • Asliye Ceza Mahkemesi: On yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlar, Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülür. Tek hakim vardır ve savcı davada yer almaz. Hafif ceza gerektiren suçlar için üst sınırdan ceza uygulanabilir.
 • Ağır Ceza Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesinin kapsamına girmeyen suçlar ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. On yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren suçlar için davalar, ağır ceza mahkemesinde açılır. Kamuoyu adına bir savcı ve üç hakim vardır.
 • Çocuk Ceza Mahkemesi: 18 yaşından küçük olan çocukların asliye ceza mahkemelerinde görülmesi gereken davaları, çocuk ceza mahkemelerinde görülür. Suça sürüklenen çocuk olarak hitap edilen 18 yaş altı bireyler içindir.
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi: Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken davalar, kişinin 18 yaş altında olması nedeniyle çocuk ağır ceza mahkemelerinde yapılır.
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen suçlarla ilgili yargılamalar Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde yapılır.

Ceza Davasında Savunma Nasıl Yapılır?

Ceza mahkemelerinde avukatsız savunma en sık yapılan yanlışlardan biridir. Genellikle kişiler suç kaydının olmaması veya suç işlemediğini düşünerek avukatsız savunma yolunu tercih etmektedir. Ancak sanığın hukuki destek alması davanın seyrini olumlu yönde değiştirecektir.

Ceza avukatı kavramı ülkemizde uzmanlığa dayalı bir uygulama değildir. Ancak bu alanda ilerleyen ve uzmanlaşan kişiler ceza avukatı olarak adlandırılır. İyi bir ceza avukatı ile anlaşmak alınacak cezayı düşürebilir. Aynı şekilde mağdura hukuki destek sağlanmaktadır. Ceza davanız için İstanbul avukat ihtiyacınız varsa Serka Hukuk Ofisiyle iletişime geçebilirsiniz. Ceza avukatları, Ceza Muhakemesi Hukukuna hakimdir ve delilleri müvekkilinin lehine kullanır.

Ceza Davası Süreci Nasıl İlerler?

Savcılığın delilleri toplaması ve yeterli şüpheye ulaşma süreci için net bir süre yoktur. Ancak ortalama altı ay içinde iddianame hazırlanır. Hazırlanan iddianame mahkemeye sunulur ve gerekli durumlarda mahkeme bir gün belirler. Gün belirleme süreci ise birkaç haftadan 7 – 8 aya kadar uzayabilir. Burada mahkemenin yoğunluğu esas kriterdir.

Ceza davaları mutlaka bir İstanbul hukuk bürosu ile takip edilmesi gereken davalardan biridir. İyi bir savunma yapmamak veya iyi bir avukatla anlaşmamak geri dönülmez sonuçlara sebep olabilir. Ceza davası ile ilgili danışmak istediğiniz sorular için sitemizde bulunan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

  ADRES

  Adres: Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder Sk. Modül Apt. No:26 D:2, Beşiktaş/İstanbul

  E-POSTA

  bilgi@serkahukuk.com

  *Danışmanlık ücrete tabidir.