loader image

Tazminat Davaları Hukuk Danışmanlığı

Tazminat Davaları Avukatlığı

Tazminat davaları temelde maddi ve manevi olmak üzere iki farklı türü kapsar. Hukuka aykırı eylem veya işlemler sonucunda kişinin maddi zarara uğraması, parasının eksilmesi veya borcunun artması gibi sebepler sonucunda maddi tazminat davası açılabilir. Manevi tazminat davasında ise kişinin yaşadığı korku, üzüntü, acı vb. duygular yaşaması; fiziki, sosyal veya ruhsal değerlerinin zarar görmesi esastır. Maddi ve manevi tazminat davaları aynı anda veya ayrı ayrı açılabilir.

Hangi Durumlarda Maddi Tazminat Davası Açılabilir?

İstanbul uluslararası hukuk avukatı ve başarılı davalarıyla adını duyuran Serka Hukuk Bürosu maddi tazminat davalarında da herkese hukuki destek sağlamaktadır. Maddi tazminat davası şartları arasında en önemli kriter, mal kaybının azalması veya borçların artmasıdır. Yoksun kalınan kar oranı veya mal varlığında gözle görülür kanıtlanabilir azalma maddi tazminat davası açmak için yeterlidir. Maddi tazminat davası açmak için zarara uğrayan kişinin beyanları esas alınır ve gerekli soruşturma yürütülür. Maddi zararda kayba uğrayan değer, somut olarak belirlenebilir. Her maddi tazminat davası için manevi tazminat davası açılmaz.

Türk Borçlar Kanunu’nun 51. Maddesi’ne göre tazminatın miktarı, kapsamı ve ödeme şekli belirlenir. Aynı kanunun 52. Maddesi uyarınca ise maddi tazminatta indirim yapılır. Maddi tazminatta indirim yapılırken umulmayan onaylar, zarar görenin zarara rızası, zarar görenin kusuru vb. faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. İstanbul en iyi hukuk büroları ile anlaşma sağlayarak maddi tazminat beklentinizi en avantajlı şekilde alabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Manevi Tazminat Davası Açılabilir?

Manevi tazminat davası pek çok konu ve alana yönelik açılabilir. Kişinin hukuka aykırı eylemler sonucunda üzüntü, elem, acı vb. duygulara maruz kalması; vücut bütünlüğünün bozulması; kişilik hakkına saldırı; nişanlının nişan atması sonucunda oluşan zorluklar; özel hayatın gizliliği; evlilik vb. durumlarda manevi tazminat davası görülür. Manevi tazminat davası için İstanbul hukuk bürosu ile anlaşma sağlayabilir veya yaşadığınız yerde ilgili avukatlarla iletişime geçebilirsiniz.

Manevi tazminat miktarı belirlemek hakimin takdirine bırakılmıştır. Bu nedenle manevi tazminat miktarı için net bir rakam verilemez. Manevi tazminat davası çoğu zaman tek başına yeterli olurken vücut bütünlüğü, yaşama hakkı vb. durumlar için maddi tazminat davası da açılabilir.

Maddi Ve Manevi Tazminat Davasının Açılma Nedenleri

Maddi manevi tazminat davası zarara uğrayan kişi tarafından açılabilir. Ayrıca bir kişinin ölümü dolayısıyla zor günler yaşayan birinci derece akrabalar da maddi manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Türkiye’de en sık karşılaşılan maddi ve manevi tazminat davası sebepleri şunlardır:

 • İşverenin gerekli iş güvenliğini sağlayamaması sonucunda oluşan iş kazaları ve işçinin maddi veya manevi zarara uğraması,
 • Trafik kazaları,
 • Suç mağdurunun suça bağlı maddi veya manevi zarar görmesi,
 • Bireyin kişilik haklarına saldırı,
 • Tıbbi Malpraktis veya bilinen ismiyle doktorun hatalı uygulamaları,
 • Soybağının reddi sonucunda oluşan maddi ve manevi kayıplar,
 • Boşanma sonucunda eşin maddi veya manevi zarara uğraması,
 • Sözleşme ihlali yapılması,
 • Haksız fiil,

Maddi Manevi Tazminat Davası Zamanaşımı Nedir?

Maddi manevi tazminat davası zamanaşımı, davanın türü ve konusuyla doğrudan ilgilidir. Örneğin, boşanmadan kaynaklanan tazminat davalarında 1 yıl süre tanınmaktadır. Bu süre trafik kazalarında on yıla kadar uzarken ceza davası kaynaklı tazminat davalarında süreç daha farklı ilerler. Kişi, tazminat davası açma hakkını kaybetse bile ceza davası devam ettiği sürece bu hakkını kullanabilir.

Tazminat Davası Süreci Nasıl İlerler?

Tazminat davası süreci yaklaşık bir iki yıla kadar uzayabilir. Bu dönemde her iki tarafın meşguliyeti, adli tatil vb. farklı faktörler etkilidir. Maddi manevi tazminat davası sürecinde her iki taraf birbirine dilekçelerle cevap vermektedir. Dilekçe – cevap, cevaba – cevap ve ikinci cevap dilekçeleri sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mahkeme günü alınabilir.

Mahkeme süreci yani tahkikat aşamasında her iki taraf için de deliller toplanır. Tanıklar dinlenir, medya taramaları yapılır veya duruma göre kazanın oluş şekli incelenir. İncelenen durumlar sonucunda raporlar hazırlanmaktadır. Mahkeme sözlü tahkikat aşamasına geldiğinde ise karar verilir.

Tazminat davaları ile ilgili sormak istediğiniz soruları, avukat kadromuza danışabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanabilirsiniz.

 

 

  ADRES

  Adres: Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder Sk. Modül Apt. No:26 D:2, Beşiktaş/İstanbul

  E-POSTA

  bilgi@serkahukuk.com

  *Danışmanlık ücrete tabidir.