loader image

Yurtiçi ve Yurtdışı Şirket İş ve İşlemleri Danışmanlığı

Yurtiçi ve Yurtdışı Şirket İş ve İşlemleri Danışmanlığı

Ticaret Hukuku sınıflarından biri olan Şirketler Hukuku ile bir şirketin kuruluş aşamasından itibaren her süreç ele alınır. Serka Hukuk Bürosu ulusal ve uluslararası birçok şirket ve projenin kuruluşu, geliştirilmesi, yenilenmesi farklı vb. süreçlerde danışmanlık hizmeti vermektedir. İstanbul uluslararası hukuk ofisi ile anlaşma sağlandığında sadece Türkiye’de değil, dünyanın en büyük ülkeleri için de danışmanlık hizmetinden faydalanmak mümkündür. Bu kapsamda şirket içi ve şirket dışı tüm faaliyetler hukuki gerekliler kapsamında yürütülür.

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124 ve 644. Arasındaki maddeleriyle düzenlenmektedir. Bu bağlamda bir şirketin açılışından iflasına kadar olan tüm süreç hukuki prosedürler eşliğinde yürütülür, aynı zamanda kurumsallaşmanın oluşması da sağlanır.

Serka Hukuk Bürosu limited, anomim, kolektif ve komandit şirketlere hizmet vermektedir. İstanbul hukuk firması arayışındaysanız sitemizde yer alan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. Ekonomik faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve pürüzlerin engellenmesi için tüm işlemler yasalar çerçevesinde yapılır. Şirketler hukukuna göre Ticaret Kanunu kapsamında ele alınan tüm şirketler, birer tüzel kişiliğe sahiptir. Tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerini sorunsuz yürütebilmesi ise şirketler hukuku alanına girmektedir.

Bir şirketin kuruluşu, bayilik açması, diğer bir şirketle birleşmesi, farklı kollarda ticarete atılması, sermaye artırımı veya azalımı, kıymetli evrakların düzenlenmesi, şirket aleyhine açılan davaların takibi ve şirket lehine dava açmak gibi faaliyetler şirketler hukuku çerçevesinde düzenlenir. Serka Hukuk, müvekkillerine hukuki ve ticari konular kapsamında yaptığı sıkı bilgilendirmeler ile sorunsuz bir ekonomik süreç sağlanır. İstanbul en iyi hukuk büroları arasında yer alan Serka Hukuk Ofisi dünyanın önde gelen projeleri ve kuruluşları için de hukuki destek vermektedir.

Şirket Avukatı Ne Yapar?

Şirketler Hukuku, Türk Ticaret Hukuku’nun alt başlıklarından biridir. Şirket kurmayla başlayan süreç müzakere ve sözleşmelerin hazırlanması, varsa ortaklar arasındaki ilişki ve ilişkinin belgelenmesi, ticaret sicilinin oluşması gibi işlemlerle devam eder.

Şirketler büyüdükçe ve faaliyet alanı arttıkça şirket avukatları da daha fazla konuyla ilgilenmeye başlar. Bir şirket avukatı kuruluştan tasfiyeye kadar her alanda etkin bir rol oynamaktadır. İstanbul avukat veya diğer şehirler için şirket avukatı arıyorsanız Serka Hukuk ile iletişime geçebilirsiniz. Şirket avukatları şirketin farklı faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu prosedürleri, hukuki çerçevede ele alır ve buna uygun sözleşme, imza sirküleri vb. hazırlar.

İş hukuku davalarında da şirket avukatı hem işçinin hem de işverenin hakkını korumakla yükümlüdür. Şirket ile ilgili her konuda kanunda yer alan usullere göre hareket edilmesi geleceğin daha sağlam planlanmasına zemin hazırlayacaktır. İstanbul hukuk ofisi şirket avukatı hukuki prosedürler ile şirketin geleceğini sağlamlaştırır.

Anonim Şirket Nedir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesince düzenlenen anonim şirket, sermayesi belirli ve sadece malvarlığından sorumlu olan şirket olarak tanımlanabilir. Anonim şirketlerin esas sermayesi 50 bin TL’den az olamayacak şekilde düzenlenmiştir. Şirket veya pay sahipleri, taahhüt edilen sermaye paylarından sorumludur. Türk Ticaret Kanunu’na göre kanunen yasaklanmayan her türlü faaliyet, mal, hizmet vb. için anonim şirket kurulabilir.

Ticari Ve Adi Şirketler

İki ya da daha fazla kişinin malvarlığını, sermayesini veya emeklerini birleştirmesi sonucunda açılan şirketlere adi şirketler adı verilir. TCK’da açıkça belirtilen bu madde, adi ve ticari şirket ayrımını da yapmaktadır. Ticari şirketler de aynı şekilde açılmasına rağmen en önemli fark adi şirketlerin tüzel kişiliğe sahip olmamasıdır. Ticari şirketler, tüzel kişi olarak kabul edilir ve tüm işlemler şirket adına yürütülür.

Limited Şirket

Türkiye’de ve dünyada en fazla bulunan şirket türü limited şirket kavramı altında toplanabilir. Bir ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek oluşturduğu şirketler, limited şirket olarak adlandırılır. Ortak sayısı elliden çok olamaz ve halka açılma olanakları yoktur.

Şirket Danışmanlığı Nedir?

Serka Hukuk, şirketin ilk kurulduğu günden itibaren her alanda hukuki destek sağlamaktadır. Sözleşme hazırlanması, alacak davaları, alım – satım sözleşmeleri, özel sermaye işlemleri, iç yönergeler, franchising işlemleri, ortak girişimler vb. birçok konuda kurumsal danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    ADRES

    Adres: Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder Sk. Modül Apt. No:26 D:2, Beşiktaş/İstanbul

    E-POSTA

    bilgi@serkahukuk.com

    *Danışmanlık ücrete tabidir.