loader image

Yazı etiketi: aile şirketi

yazar kategori Yazılar

Sermayenin Korunma ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/2

Sermayenin Korunma ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler C. Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler ve Sermayenin Korunma İlkesi – Şirketin kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul etme yasağı ( TK.379 vd. ), – Sermayenin arttırılması ve azaltılmasına ilişkin hükümler ( TK.456 vd ) , – Sermayenin geri istenemeyeceği ( TK.480//III ) ve sermaye için […]

yazar kategori Yazılar

Sermayenin Korunması ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/1

Sermayenin Korunması ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler C. Sermayenin Korunması İlkesi Anonim şirketin sermaye şirketi olması, alacaklılara karşı yalnız şirket tüzel kişiliğinin mal varlığı ile sorumlu olması sebebiyle, şirket mal varlığının korunması amacıyla değişik düzenlemelerde bir takım tedbirlere yer verilmiştir. Ancak ilkenin amacı ve gayesi sadece şirket alacaklılarını koruma değil, şirketin kendisini, pay sahiplerini […]

yazar kategori Yazılar

Eşit işlem ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan ilkeler

Eşit işlem ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan ilkeler Eşit İşlem İlkesi Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulurlar ( TK.357 ). Bu ilke anonim şirkete hakim iki temel ilkeden birisidir. eTK ‘nın yürürlükte olduğu dönemde de bu ilkenin varlığı tartışmasız kabul edilmekle birlikte, TK bu ilkeyi özel olarak hükme bağlayarak bir yenilik getirmiştir. Bu […]

yazar kategori Yazılar

Çoğunluk ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan ilkeler

Çoğunluk ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan ilkeler Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler Çoğunluk İlkesi Anonim şirketlerin faaliyetlerinde hakim olan ilkelerden en çok göze çarpanı çoğunluk ilkesidir. Bu ilke, şirket genel kurulu ve yönetim kurulunun işleyişinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etki genel kurulun çalışmasında daha yoğun hissedilir. TK ‘da yöneti kurulunun üye sayısı eTK ‘dan […]

yazar kategori Yazılar

Şirketin Fonksiyonları Anonim ve Türleri – 2/2

Anonim Şirketin Fonksiyonları ve Türleri Anonim şirketlerin bir diğer önemli fonksiyonu da, diğer bir şirkete iştirak ederek oluşturulan yapılanmalara izin vermesidir. Bir şirketin başka bir şirketin hisse senetlerine sahip olması, yavru şirket ve hakim şirket yapılanmaları, ticaret hayatının önemli ihtiyaçları olarak karşımıza çıkmakta, anonim şirket bu iştiraklere uygun yapısı sebebiyle de tercih edilen şirket türleri […]

    ADRES

    Adres: Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder Sk. Modül Apt. No:26 D:2, Beşiktaş/İstanbul

    E-POSTA

    bilgi@serkahukuk.com

    *Danışmanlık ücrete tabidir.