Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45
Uyuşturucu Suçları İmal, İthal Veya İhraç

Uyuşturucu Suçları İmal, İthal Veya İhraç

Uyuşturucu İmal, İthal Veya İhraç Suçları

Uyuşturucu suçları İmal, ithal veya ihraç suçları, uyuşturucu maddenin imal, ithal veya ihraç edilmesiyle birlikte tamamlanır. İthal açısından suç, uyuşturucu maddenin ülke sınırın içeri sokulmasıyla tamamlanır.
Konu detayı uyuşturucu suçu avukatı tarafından daha detaylı olarak tarafınıza aktarılabilir.

Sınır Kapısı

Madde sınır kapılarından içeriye sokulmakta olup, gümrük bölgesine gelmeden yakalanırsa, ithalden henüz söz edilemez, çünkü madde daha Türkiye ‘ye girmemiştir.
Buna karşılık, sınır kapılarından içeriye sokulmaya çalışılan madde gümrük bölgesine sokulmuş ise, failin gümrük görevlilerine beyanda bulunması ve bu sırada maddeyi, saklaması ile suç tamamlanacaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, salt hareket suçudur. Suç teşebbüse elverişli olup, elverişli hareketlerle söz konusu suçu doğrudan doğruya işlemeyi ifade eden bir hareketin gerçekleştirilmesiyle birlikte fail, teşebbüs alanına girmiş olur.

Yargıtay Süreci

Bununla birlikte Yargıtay, bizce yerinde olmayarak ihraç veya ithalin teşebbüs aşamasında kalması durumunda, bileşik suç kuralları gereği uyuşturucu madde ithal veya ihracına teşebbüs ile uyuşturucu madde naklinden hangisi daha ağır cezayı gerektiriyorsa failin o suçtan dolayı cezalandırılacağını belirtmektedir.
Bununla birlikte suçun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketlerden imal söz konusu olduğunda, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin imaline yarayan maddenin tedarik edilmesi bağımsız suç sayıldığından ( TCK m. 188/7 ) bu suça teşebbüs mümkün gözükmemektedir.

Arz Durumu

Kanunlara hakim olan uyuşturucu suçu avukatı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hareketler açısından ise, teşebbüsün mümkün olduğunu söyleyebilir. Fakat, satma dışında, satışa arz etme de düzelnendiğinden, satmanın teşebbüs aşamasında kalması durumunda, hareket bu sefer tamamlanmış satışa arz etme teşkil edecektir.

Ziar, satışa arz etme suçu, satma iradesinin açığa vurulmasıyla tamamlanmakta ve başka bir işlem yapılmış olması gerekmektedir. Öte yandan, bulundurma ihtimalinin kesintisiz suç teşkil etmesi sebebiyle, ya bulundurma süresi temadinin oluşmasına yetmiştir ve suç tamamlanmıştır, ya da temadi oluşmadığı için teşebbüs de söz konusu olmayacaktır. Başkasına vermek ve kabul etmek açısından, suç , maddenin devriyle tamamlanır. Fakat, başkasına vermek açısından, maddenin devri konusnuda anlaşmaya varan fail, henüz bunu gerçekleştiremeden, üzerinde bu maddeyle yakalanmışsa, başkasına verme hareketi teşesebbüs aşamasında kalsa da, bulundurma ve nakil suçu tamamlanması açısından şart değildir. Naklin tamamlanmış sayılabilmesi için, maddenin mutalaka alıcının eline geçmiş olması gerekmez.

Uyuşturucu Suçları

Uyuşturucu Suçu Avukatı

Kaynak : Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku ( S. 656 – 657 )

uyuşturucu suçları

Mirasın Reddi – Reddi Miras

Mirasın Reddi – Reddi Miras

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply