Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45
Uluslararası Uyuşturucu Ticareti

Uluslararası Uyuşturucu Ticareti

Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Suçu

TCK m. 188/2 hükmü; “uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak uluslararası uyuşturucu ticareti nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmının, Türkiye ‘de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan indirileceğini öngörmüştür.

Uyuşturucu Sözleşmesi

Böylece, Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin 36. Maddesi dolayısıyla ikinci kez Türkiye ‘de yargılanacak kişilerin aynı suçun devamını oluşturan kısmında yabancı ülkede aldığı cezanın Türkiye’de uyuşturucu madde ihraç suçundan dolayı verilecek cezadan indirilmesi de sağlanarak, bir bakıma, anılan sözleşmeye taraf olduğumuz 1967 yılından beri, non bis in idem kuralını da zorlayan bir uygulama yumuşatılmıştır.

Non Bis İn İdem Kuralı

Gerçekten, 1961 tarihli Uyuşturucu Maddelere Dair Tek Sözleşmesi ile uyuşturucu kaçakçıları ağır biçimde cezalandırılmak istenirken, önceki cezanın indirilmesi gibi konulara sözleşmede yer verilmediğinden, bu uygulama, acımasız sonuçlar veriyordu. Uluslararası uyuşturucu avukatı Anayasa Mahkemesi ile daha önce de değindiğimiz 6.3.1980 tarih ve 1979/35 E. 1980/17 K. Sayılı kararı ile, böyle bir uygulamanın, Anayasa ‘ya aykırı olmadığını belirtmişti. TCK ‘da bu konunun ele alınıp, mahsup kuralının yasalaştırılması yerinde olmuştur. Zira, bu hüküm olmasaydı, ihracat yapan ve genellikle kendilerinden büyük patronların yararlandığı düşünülen genç ve cahil bir kısım Türk işçileri, yabancı ülkere soktukları madde dolayısıyla cezalandırıldıkları takdirde, ülkemize döndüklerinde ayrıca ihraçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edileceklerdi; ayrıca, ihraç fiili Türkiye ‘de işlenmiş ayrı bir suç olduğundan, yabancı ülkede çektikleri ceza da Türkiye ‘de aynı madde dolayısıyla verilmiş cezadan indirilemeyecekti.

Uluslararası Uyuşturucu Ticareti

İşte bu durumun ortaya çıkaracağı aşırı sonucu düzeltebilmek için, yabancı ülkede çekilmiş cezanın Türkiye ‘de ihraçtan dolayı verilecek cezadan indirilmesi kabul edilmiştir.
Konu detayı uyuşturucu suçu avukatı tarafından daha detaylı olarak tarafınıza aktarılabilir.

Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Suçu ve Türkiye’de Cezadan İndirilmesi

Uluslararası Uyuşturucu Avukatı

Kaynak : Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku ( S. 660 – 661 )

uluslararası uyuşturucu ticareti

Uyuşturucu Suçları İmal, İthal Veya İhraç

Uyuşturucu Suçları İmal, İthal Veya İhraç

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply