loader image

Borç Tahsili, İcra ve Haciz İşlemleri

Borç Tahsili, İcra ve Haciz İşlemleri

1932 yılında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun kabul edilmesiyle borçlunun alacaklarından doğan yükümlülükleri ve alacak tahsili ile ilgili prosedürler belirlenmiştir. Borçlunun ilgili borcu ödememesi halinde İcra Ve İflas Hukuku kapsamında işlemler başlatılır. Alacaklının mağduriyeti icra ve haciz yoluyla giderilirken borçlunun da birtakım hakları korunmaktadır. İstanbul avukat ve avukat ofislerine başvurmak hem alacaklı hem de borçlunun hukuki haklarının öğrenilmesini sağlayacaktır.

İcra Ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku, alacaklının borç tahsili için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlar. Öte yandan borçlunun da yasal haklara başvurması için de İcra ve İflas Hukuku düzenleme yapmaktadır. Kanun gereği tahsilat sırasında İcra Mahkemeleri ve icra dairelerinin görevlileri bulunurken gerekli durumlarda kolluk kuvvet mensupları da katılabilir.

Alacaklının alacağı miktarı karşılayabilmesi için borçlunun mallarına, gayrimenkullerine, banka hesaplarına vb. varlıklarına el konulabilir. Satılabilen mal ve gayrimenkullerden elde edilen miktarla alacaklının borcu ödenir. Taşınır ve taşınmaz malları el konulabilir ancak borçlunun tüm mal varlığı elinden alınamaz. İcra ve haciz takip işlemleri alanında uzun yıllardır hizmet veren Serka Hukuk Ofisi, İstanbul en iyi hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İcra Takibinde Hukuk Bürosuyla Çalışmanın Faydaları Nelerdir?

Türkiye’de ve dünyada her geçen gün borçlu sayısı yükseliyor. Dolayısıyla milyonlarca kişi alacağını karşılama konusunda birtakım problemler yaşıyor. İstanbul hukuk büroları Türkiye’nin en kalabalık şehrinde hizmet vermeleri sebebiyle birçok alacaklı ve borçlu ilişkisini yürütüyor. Alacaklının ilerleyen zamanlarda herhangi bir sorun yaşamaması ve her iki tarafında olası mağduriyetlerinin engellenmesi iyi bir avukatla çalışıldığında mümkün olacaktır.

 • İcra iflas hukuku ile ilgili deneyimlidir ve hukuki prosedürleri yürütür,
 • Hukuki çözüm alternatifleri sunar,
 • Borca dair uyuşmazlıklar engellenir ve var olan problemler çözülür,
 • Alacağın bir an önce tahsil edilmesi için haciz ve icra işlemleri başlatılır,
 • Borca ve takibe dair itiraz işlemleri yapılır,
 • Alacaklı ve borçlunun hakları hukuki çerçevede korunur.

İstanbul hukuk firması ile borçlu ve alacaklılar sürecin en az zararla atlatılmasını sağlayacaktır. Serka Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek icra, haciz, borç tahsili ve iflas gibi konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.

İcra Ve Haciz İşlemleri Nasıl Yapılır?

Alacaklı kişi alacağı miktarı belgelerle kanıtladığında borçluya tebliğ gönderilerek işlemlere başlanacaktır. Borçlu, tebliğ sonrasında borcunu ödemez ise ihtarname gönderilir ve yasal süre tanınır. Ancak borçlunun yasal süre içinde borcunu ödememesi halinde haciz işlemlerinin başlatılması gerekir.

Haciz işlemleri başlatıldığında borçlunun mal varlıkları icra müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edilir. Ev içinde bulunan eşyalardan alınması gerekenler icra yoluyla satışa çıkarılır. Bu süre içinde taşınabilir ve taşınmaz mallar içinde icra satışı yapılabilir.

 İcra Ve İflas Avukatı İle Yürütülmesi Gereken İşlemler

İcra ve iflas avukatı hem alacaklı hem de borçlu için hukuki prosedürü yürütür. İstanbul uluslararası hukuk avukatı ile yurtdışı icra ve haciz işlemleri de takip edilebilir. Serka Hukuk Ofisi, İcra ve İflas Hukuku kapsamında danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir. Aşağıda icra ve iflas avukatı ile yürütülmesi gereken işlemleri inceleyebilirsiniz:

 • Çek, senet, bono vb. kıymetli evrakların tahsili,
 • Bireysel ve kurumsal haciz veya icra işlemleri,
 • Borca veya takibe itiraz işlemleri,
 • Maaş haczi,
 • Çocuk teslimi icrası,
 • İlamlı ve ilamsız icra takibi,
 • İtirazın iptali ve itirazın kaldırılma davaları,
 • İflas hukuku işlemleri,
 • Menfi tespit davaları,
 • Şirket borç durumu tespiti, gerekli projelerin sağlanması, kurtarma işlemleri vb.

Borç tahsili, iflas, haciz ve icra ile ilgili danışmak istediğiniz sorular için Serka Hukuk Bürosu’yla iletişime geçebilirsiniz.

  ADRES

  Adres: Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder Sk. Modül Apt. No:26 D:2, Beşiktaş/İstanbul

  E-POSTA

  bilgi@serkahukuk.com

  *Danışmanlık ücrete tabidir.