loader image

Yazı etiketi: şirket kurulumu

yazar kategori Yazılar

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları Ayni Sermaye İle Devralınacak İşletme Ve Ayınlara Değer Biçilmesi

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları Anonim Şirketin Kuruluşu 2. Kuruluş Aşamaları A. Ayni Sermaye İle Devralınacak İşletme Ve Ayınlara Değer Biçilmesi Anonim şirkete sermaye olarak para dışında bir malvarlığı değerinin sermaye olarak konulması ve kuruluş sırasında bir işletme veya ayın devralınması durumunda, bu unsurların değerinin mahkemece atanacak bilirkişi tarafından belirlenmesi zorunludur ( TK.343 ). Bu […]

yazar kategori Yazılar

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları Anonim Şirketin Kuruluşu 2. Kuruluş Aşamaları Bir anonim şirketin kuruluşu sırasında yerine getirilmesi gereken işlemlerin tarih bakımından sıralaması şu şekildedir : – Ayni sermayeye ve devralınacak işletme ve ayınlara değer biçilmesi, – Esas sözleşmenin hazırlanması ve kurucularca imzalanması, – İmzaların noter tarafından onaylanması, – Kurucular beyanının imzalanması, – İzin alınması […]

yazar kategori Yazılar

Kurucular Arasındaki ilişki ve Anonim Şirketin Kuruluşu

Kurucular Arasındaki ilişki Anonim Şirketin Kuruluşu 1. Kurucular B. Kurucular Arasındaki ilişki Anonim şirketin kurulma ve tüzel kişilik kazanma anları birbirinden ayrılmıştır. Şirket, kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi kayıtsız ve şartsız taahhüt ettikleri ve imzaları noterce onanmış olan esas sözleşmede anonim şirketi kurma iradelerini açıkladıkları anda kurulur ( TK.335 ). Şirketin tüzel kişilik kazanma anı ise […]

yazar kategori Yazılar

Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/2

Anonim Şirketin Kuruluşu 1. Kurucular A. Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/2 Kanunda kurucuların ve ortakların niteliklerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözleşmeye bu yönde bir hüküm konularak, ancak belirli niteliklere sahip kişilerin ortak olabileceği kabul edilebilir mi? Anonim şirketlere ilişkin hükümler emredici olup, ancak kanunda açıkça izin verilen hallerde aksi yönde düzenleme […]

yazar kategori Yazılar

Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler ve Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucu Kavramı – 2/1

Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler Anonim Şirketin Kuruluşu 1. Kurucular A. Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/1 Kurucu, kuruluş sırasında sermaye taahhüt ederek şirket esas sözleşmesini imzalayan kişidir ( TK.337/I ). Doğrudan temsil yetkisi kullanılarak üçüncü kişi adına ve hesabına hareket edilen müvekkildir. Özel kanunlara tabi olanlar dışında kalan anonim şirketlerin kurulabilmesi için, en az […]

yazar kategori Yazılar

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanması Yasağı / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler H. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanması Yasağı Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz ( Ticaret Kanunu madde 358 ). Bu anonim şirketin iki temel ilkesinden birisidir. İlkeyi düzenleyen bu hüküm, TK.358 ‘in […]

yazar kategori Yazılar

Emredici Hüküm ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 3/3

Emredici Hüküm ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler F. Emredici Hükümler ilkesi – 3/3 Bazı kurum ve kuruluşların şirketlere istedikleri esas sözleşme hükümlerini dayatmaları yolunu kapattığı, bu yararın da; Ülkemiz açısından küçümsenmeyecek derecede önem taşıdığı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanmasında etkin bir rol oynayacağı; esas sözleşme hükümlerinin geçerliliğine ilişkin davaların sayısını azaltmak gibi bir yararı […]

yazar kategori Yazılar

Emredici Hükümler ilke / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 3-2

Emredici Hükümler ilke Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler F. Emredici Hükümler ilkesi – 3/2 Ülkemiz açısından küçümsenmeyecek derecede önem taşıdığı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanmasında etkin bir rol oynayacağı; esas sözleşme hükümlerinin geçerliliğine ilişkin davaların sayısını azaltmak gibi bir yararı da beraberinde getirdiği dikkate alınması gereken noktalardan sadece bir kaçıdır. Anonim şirketler hukukunda bireysel pay […]

yazar kategori Yazılar

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket Kuruluşunda – 4/1

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket kuruluşunda nakdi sermaye taahhüdü durumunda ( Ticaret Kanunu madde 344,36 ): * Payın itibari değerine kadar olan kısmının en az %25 ‘i tescilden önce, * İtibari değerin geri kalan kısmı şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde, * İtibari değeri aşan kısmın ( çıkarılma primlerinin ) tamamının şirketin tescilden […]

    ADRES

    Merkez, Abide-i Hürriyet Cd No: 193 D:K: 6 ve 7 D:12, 34381 Şişli/İstanbul

    E-POSTA

    [email protected]

    *Danışmanlık ücrete tabidir.